Project Description

YOU DREAM, WE BUILD

Bij de herinrichting van winkels is het behalen van de gewenste look and feel van de klant medebepalend voor het succes van de winkel. Net zoals bij onze andere projecten besteden wij ook hier de nodige aandacht aan de afwerking en de kwaliteit. Doordat de huur of het niet gebruiken van een winkelpand sowieso al tot grote kosten leidt, is het belangrijk dat de uitvoering snel verloopt. Wij engageren ons dan ook, om dit in overleg en volgens planning te realiseren.
Orthoshop in Willebroek

Orthoshop in Willebroek

Broodnodig in Mechelen in samenwerking met IDNA

ONTDEK ONZE ANDERE REALISATIES